Polityka prywatności

§1 Dlaczego nasze działania są bezpieczne dla Twojej prywatności?

 1. Zbieramy wyłącznie Google Advertising ID smartfona (może być to również inne urządzenie, na którym została zainstalowana aplikacja) oraz dane dotyczące jego przybliżonej lokalizacji . Nie zbieramy żadnych innych Twoich danych.
 2. Zbierane przez nas dane nie umożliwiają nam identyfikacji Twojej osoby.
 3. Zbierane przez nas dane nie są udostępniane żadnym innym podmiotom.
 4. Przestrzegamy najwyższych standardów bezpieczeństwa ochrony danych.
§2 Kto zbiera i przetwarza dane?
 1. Dane zbiera i przetwarza spółka Datarino sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, ul. Gwiaździsta 62, 53-413 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000466917, NIP 8943047054, REGON 022170104. mail: dane@datarino.com
 2. Datarino przykłada szczególną wagę do poszanowania Twojej prywatności.
§3 Jak jest wyrażana i odwoływana zgoda? Co z dostępem do danych?
 1. Dane zbieramy i przetwarzamy na podstawie Twojej zgody wyrażonej przy instalacji aplikacji. Zgoda ma charakter dobrowolny i nie jest warunkiem korzystania z aplikacji. Skutkiem niewyrażenia zgody będzie niższy poziom personalizacji wyświetlanych reklam.
 2. Zgoda może zostać odwołana w każdym czasie, co nie wpływa na legalność przetwarzania przed odwołaniem zgody. Odwołanie zgody nie ma wpływu na możliwość korzystania z aplikacji.
 3. Odwołanie zgody jest możliwe przy użyciu niniejszego linku. Po kliknięciu zostaniesz przekierowany do informacji o przetwarzaniu danych, na końcu, której znajdziesz możliwość wyrażenia lub odmowy zgody.
 4. Po odwołaniu zgody, całkowicie zaprzestajemy zbierania danych.
 5. Ze względu na to, że nie identyfikujemy Twojej osoby nie zapewniamy Ci standardowego dostępu do danych, możliwości ich prostowania, żądania częściowego usunięcia danych, możliwości przeniesienia danych itp. Realizacja takich uprawnień wymaga uprzedniej nie budzącej wątpliwości identyfikacji, tj. powiązania Twojej osoby z numerem Google Advertising ID smartfona. Jest to złożony proces, zależny od konkretnej sytuacji. W razie potrzeby prosimy o indywidualny kontakt.
 6. W dowolnym czasie możesz zresetować Google Advertising ID (w ustawieniach Google). W takim przypadku także zostaniesz przekierowany do informacji o przetwarzaniu danych, na końcu, której znajdziesz możliwość wyrażenia lub odmowy zgody.
§4 Jak zbieramy dane?
 1. Kod SDK pobiera Google Advertising ID oraz wyszukuje dostępne w danym momencie sieci wi-fi. Na podstawie dostępności sieci wi-fi określana jest przybliżona lokalizacja smartfona.
 2. Kod SDK nie ma możliwości zbierania jakichkolwiek innych danych ze smartfona. Zbieramy i przetwarzamy wyłącznie dane lokalizacyjne oraz Google Advertising ID.
 3. Zbieranie danych następuje w sposób całkowicie automatyczny. Mechanizm kodu SDK jest bezpieczny. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do smartfona wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.
 4. Minimalizujemy ilość danych już na etapie ich zbierania, m.in. nie zbieramy danych z urządzeń nieaktywnych (tj. przy braku połączeń i przemieszczeń smartfona).
§5 Po co i jak przetwarzamy dane?
 1. Dane zbieramy i przetwarzamy w celu personalizacji reklamy wyświetlanej w szeroko pojętym internecie. Oznacza to, że część wyświetlanych reklam, będzie w pewnej mierze powiązana z jego lokalizacją.
 2. Zgromadzone dane osobowe analizujemy wyłącznie pod kątem personalizacji reklam.
 3. Inne badania i analizy o charakterze marketingowym, prowadzone są w oparcie o całkowicie anonimowe informacje (tj. nie są powiązane nawet z Google Advertising ID).
 4. Stosujemy wysoki standard zabezpiecz eń technicznych, zgodnie z aktualnymi możliwościami technicznymi i istniejącymi zagrożeniami. Monitorujemy sytuacje w tym obszarze i bieżąco reagujemy na powstające wyzwania.
 5. Dostęp do danych mają wyłącznie upoważnione osoby, zobowiązane do zachowania naj wyższych standardów bezpieczeństwa i poufności.
§6 Co z danymi wrażliwymi?
 1. Dane o lokalizacji smartfona mogą sugerować stan zdrowia (np. obecność w szpitalu), przekonania religijne (np. obecność w kościele), poglądy polityczne (np. obecność na manifestacji) lub o innych wrażliwych kwestiach.
 2. Nie da się w pełni uniknąć zbierania danych zawierających sugestie tego rodzaju.
 3. Przewidujemy automatyczną minimalizację części danych tego rodzaju (blokowanie zbierania lub automatyczne usuwanie). Pełne usunięcie danych mogących zawierać sugestie tego rodzaju wymagałoby prowadzenia szczegółowych analiz. Efektem byłoby więc zwiększenie ryzyka dla Twojej prywatności, zamiast jego obniżenia.
 4. Gwarantujemy, że Twoje dane nigdy nie będą przeszukiwane i analizowane w celu uzyskania informacji lub sugestii dotyczących: pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, a także stanu zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej.
§7 Jakie dane przekazujemy innym podmiotom?
 1. Naszym klientom nie przekazujemy żadnych Twoich danych. Udostępniamy im wyłącznie opracowania statystyczne nie zawierające żadnych indywidualnych informacji. W ten sposób całkowicie eliminujemy ryzyko podejmowania jakichkolwiek prób identyfikacji przez inne podmioty.
 2. Do podmiotów świadczących usługi wyświetlania reklamy przekazywane są jedynie zamówienia wyświetlenia określonej reklamy o określonym Google Advertising ID.
§8 Kiedy dane są usuwane?
 1. Wszystkie dane dotyczące lokalizacji są usuwane najpóźniej w ciągu 12 miesięcy od daty ich zebrania.
 2. W szczególnych sytuacjach, okres może być wydłużony na potrzeby konkretnej, kampanii marketingowej. W takim przypadku dane są usuwane po zakończeniu tej kampanii, jednakże nie później niż 16 miesięcy od daty ich zebrania.
 3. Zamiast usunięcia może zostać przeprowadzona całkowita i nieodwracalna anonimizacja danych.
§9 Czy polityka prywatności może się zmienić?
 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie. Wszelkie zmiany będą ogłaszane z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni.
 2. Wszelkie zasadnicze zmiany dotyczące zbierania i przetwarzania danych, w szczególności zmiana celu przetwarzania danych, będą związane z wystąpieniem o Twoją nową zgodę.
§10 Pytania i skargi
 1. Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące przetwarzania danych lub niniejszej polityki prywatności prosimy kierować na nasz adres mailowy.
 2. Na zbieranie i przetwarzanie danych można wnieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *